Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh có được đưa vào chi phí hợp lý không? Làm thế nào để được tính là chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN? Các thủ tục hồ sơ chứng từ như thế nào?
Vấn đề:
Nếu DN mua hàng trong trường hợp sau:
– Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu < 100 triệu đồng/năm.

Giải pháp: 
Để ghi nhận chi phí mua hàng vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN thì cần làm hồ sơ như sau:
+ Hợp đồng mua bán.
+ Chứng từ thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được
+ Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ.
+ Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu 01/TNDN

=> Chú ý:
+ Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
+ Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ.
+ Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực.
+ Giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ:
+  khoản 2.4 điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC:

Chọn sao để đánh giá:
[Tổng người bình chọn: 1 Điểm trung bình: 1]
Chat Zalo Chat Facebook