I. Biểu phí thẻ tín dụng:

Biểu phí thẻ tín dụng Wooribank thời điểm 02/2019 để tham khảo – Biểu phí có thể thay đổi theo quyết định của Ban lãnh đạo Wooribank. Để có thông tin về biểu phí cập nhật tại từng thời điểm, Quý khách vui lòng xem trong sao kê mới nhất hoặc liên hệ với hotline của Wooribank: 1800 6003.

Bieu phi the tin dung Wooribank

+ Hạn mức rút tiền mặt từ thẻ tín dụng (qua các ATM chấp nhận thẻ): 50% tổng hạn mức thẻ được cấp.
+ Phí rút tiền mặt: 4%/số tiền rút (tối thiểu 50.000 VND)
+ Số tiền thanh toán tối thiểu mỗi chu kỳ: 10% tổng số tiền thanh toán.
+ Phí chuyển đổi ngoại tệ (đối với các giao dịch nước ngoài): 2%/giao dịch (Tối thiểu 20,000)

II. Cách tính lãi suất thẻ tín dụng:

+ TH1: Thanh toán toàn bộ dư nợ vào ngày đến hạn thanh toán, chủ thẻ sẽ được miễn lãi (theo sao kê thẻ) 

+ TH2: Thanh toán số tiền > Số tiền tối thiểu (10% sao kê) nhưng nhỏ hơn toàn bộ dư nợ cần thanh toán:

Vào ngày đến hạn thanh toán, số tiền còn lại sẽ được chuyển sang kỳ sao kê tiếp theo với lãi suất kèm theo (hiện là 22%/năm). Dư nợ sẽ được tính lãi như dưới đây: 
           Thẻ tín dụng có hạn mức (credit limit) 2 triệu, ngày chốt sao kê (billing date): mùng 05 hàng tháng, ngày thanh toán (due date): 15 hàng tháng.
           Trong ví dụ minh họa:
           . Lần 1:  thẻ được tiêu vào ngày 02/04, số tiền 1 triệu đồng
           . Lần 2:  Thẻ được tiêu vào ngày 28/04, số tiền 100 nghìn đồng
           . Chốt sao kê vào ngày 05/05 với số tiền dư nợ cần thanh toán là 1,1 triệu đồng => Ngày thanh toán: 15/05.                 . Đến ngày 15/05, chủ thẻ thanh toán số tiền 1 triệu đồng => Dư nợ còn lại: 100 nghìn đồng.
=> Vậy số tiền lãi sẽ được tính & thu vào kỳ sau là = 100,000 * 22 ngày/365 ngày * 22% =1,326
Trong đó:  + 22% – lãi suất dư nợ trong hạn của thẻ tín dụng
                 + 22 ngày: số ngày từ 15/05 đến 05/06 (ngày chốt sao kê kỳ tiếp theo).

+ TH3: Thanh toán < Số tiền tối thiểu (10% sao kê):

Nếu thanh toán dưới mức tối thiểu hoặc không thanh toán, số tiền cần thanh toán sẽ được chuyển sang kỳ thanh toán tiếp theo áp dụng mức lãi suất (hiện là 22%/năm) + phí phạt trả chậm 4% (tối thiểu 50,000).

Chú ý: Khi trả chậm liên tiếp 3 kỳ thanh toán, dư nợ sẽ bị áp dụng mức lãi suất phạt 150% (hiện là 33%).

Kinh nghiệm & thông tin mới nhất

Chọn sao để đánh giá:
[Tổng người bình chọn: 6 Điểm trung bình: 3]
Chat Zalo Chat Facebook